Skip to main content

Кардіоревматологічний кабінет

комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклініка № 2» Харківської міської ради

Кардіоревматологічний  кабінет  створений у складі Консультативно – діагностичного центру комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклініка № 2» Харківської міської ради, основним завданням якого є надання кваліфікованої медичної лікувально – консультативної допомоги дітям із  захворюваннями серцево – судинної системи.

Кардіоревматологічний кабінет розташований у головній будівлі підприємства за адресою:

просп. Любові Малої, 2Б,
ІІІ поверх,  кабінет № 54.

Відповідно до покладених завдань Кабінет здійснює:

 • своєчасне та раннє виявлення дітей з  патологією серцево – судинної системи;
 • проведення комплексу профілактичних заходів при даних захворюваннях, а також амбулаторне обстеження і лікування;
 • контроль за своєчасним виконанням діагностичних та лікувальних процедур хворим, що знаходяться під медичним спостереженням лікаря —кардіоревматолога  дитячого;
 • диспансерний облік та медичний нагляд за пацієнтами з патологіями серцево – судинної системи захворюваннями відповідно до медико — технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги;
 • експертизу тимчасової непрацездатності;
 • надання консультативної допомоги лікарям інших спеціальностей підприємства з питань діагностики та лікування  захворювань серцево – судинної системи;
 • надання невідкладної медичної допомоги в межах робочого часу та компетенції Кабінету;
 • направлення хворих для отримання медичної допомоги до закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, екстрену медичну допомогу та медичну реабілітацію;
 • профілактичні огляди дітей перед вступом до школи та спортивну секцію
  санітарно – просвітницьку роботу щодо формування здорового способу життя, профілактики  захворювань серцево – судинної системи;
  взаємодію із структурними підрозділами підприємства в інтересах удосконалення надання спеціалізованої допомоги;
 • ведення обліково – звітної документації у встановленому порядку;
 • впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих серцево – судинної системи, сучасних інформаційних технологій;

Кабінет має необхідну площу у відповідності до санітарно — гігієнічних вимог, медичне обладнання та медичний інвентар.

В Кабінеті працюють:

лікар — кардіоревматолог дитячий Казарян Марія Сергіївна та сестра медична, які володіють медичними знаннями з питань патології серцево – судинної системи у дітей, у тому числі підліткового віку.

Для консультації необхідно мати електронне направлення.