Skip to main content

Денний стаціонар для дітей

Денний стаціонар для дітей створений у складі Консультативно – діагностичного центру комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклініка № 2» Харківської міської ради, основними завданнями   якого є надання медичної допомоги хворим дітям шляхом госпіталізації на денний час за відсутності показів до цілодобового лікарського нагляду.

Денний стаціонар функціонує за адресою:

просп. Любові Малої, 2-Б,

ІІІ поверх, кабінет № 57

Основні напрямки діяльності:

 • надання кваліфікованої амбулаторної медичної допомоги при гострих захворюваннях, загостренні хронічних хвороб за умови відсутності показів до цілодобового лікарського нагляду;
 • доліковування хворих, їх реабілітація у стадії регресії, загострення, неповної ремісії, в післяопераційному періоді, після виписки із стаціонару, тощо;
 • проведення профілактичних, лікувальних, реабілітаційних заходів диспансерним хворим.

Відповідно до покладених завдань денний стаціонар здійснює:

 • дотримання обсягу та якості медичної допомоги відповідно до медичних стандартів, клінічних протоколів та інших нормативних актів з медичної практики;
 • взаємодію із структурними підрозділами підприємства та іншими закладами охорони здоров’я при наданні медичної допомоги;
 • надання невідкладної медичної допомоги в межах компетенції;
 • ведення обліково – звітної документації у встановленому порядку;
 • аналіз статистичних даних щодо роботи денного стаціонару;
 • впровадження сучасних методів лікування та реабілітації хворих;
 • заходи щодо підвищення професійної кваліфікації медичного персоналу денного стаціонару;
 • забезпечення безпеки перебування пацієнтів в денному стаціонарі.

За необхідності госпіталізації (погіршення стану пацієнта, відсутність позитивної динаміки лікування, тощо) направляє пацієнтів згідно з показаннями до закладів охорони здоров’я вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги відповідної спеціалізації.

За необхідності надання пацієнту екстреної медичної допомоги або наявності показань до екстреної госпіталізації (консультації) у заклад вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги здійснює виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Денний стаціонар взаємодіє через керівництво підприємства з іншими закладами охорони здоров’я при вирішенні питань щодо забезпечення медичною допомогою в денному стаціонарі.

Оснащення денного стаціонару здійснюється відповідно до табеля матеріально — технічного оснащення та інших нормативів, затверджених Міністерством охорони здоров’я України.

Організаційна структура денного стаціонару:

 1. палати для денного перебування хворих;
 2. кабінет лікаря — педіатра;
 3. маніпуляційний кабінет;
 4. ізолятор;
 5. допоміжні кабінети.

В денному стаціонарі працюють:

Семеряк Олена Владиславівна

Кваліфікаційна категорія — вища

лікар —педіатр , медична діяльність проводиться з  1994 року

Юзькова Валентина Юріївна

сестра медична

Протипоказаннями до направлення у денний стаціонар є наступні стани:

 • гострі інфекційні захворювання;
 • туберкульоз;
 • хронічні гепатити з активною реплікацією вірусу;
 • захворювання, що потребують цілодобового лікарського спостереження;
 • венеричні захворювання;
 • грибкові та паразитарні хвороби шкіри.

Госпіталізація до денного стаціонару здійснюється за електронним направлення