Skip to main content

Хірургічний кабінет

Хірургічний кабінет створений у складі Консультативно – діагностичного центру комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклініка № 2» Харківської міської ради, основним завданням якого є надання кваліфікованої медичної допомоги дітям з хірургічними захворюваннями.

Хірургічний кабінет розташований в основній будівлі підприємства за адресою:

просп. Любові Малої, 2-Б,

ІV поверх,  кабінет № 85

Відповідно до покладених завдань Кабінет здійснює:

 • своєчасне та раннє виявлення дітей з хірургічною патологією, їх лікування на догоспітальному етапі;
 • контроль за своєчасним виконанням призначених діагностичних та лікувальних процедур;
 • малі оперативні втручання за хірургічним профілем, медичний супровід хворих після хірургічних маніпуляцій;
 • диспансерний облік та медичний нагляд за пацієнтами з хірургічними захворюваннями відповідно до медико — технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги;
 • експертизу тимчасової непрацездатності;
 • надання консультативної допомоги лікарям інших спеціальностей підприємства з питань діагностики та лікування хірургічних захворювань;
 • надання невідкладної медичної допомоги в межах робочого часу та компетенції Кабінету;
 • направлення хворих для отримання медичної допомоги до закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, екстрену медичну допомогу та медичну реабілітацію;
 • за необхідності надання пацієнту екстреної медичної допомоги або наявності показань до екстреної госпіталізації здійснюється виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • санітарно – просвітницьку роботу щодо формування здорового способу життя, профілактики хірургічних захворювань;
 • взаємодію із структурними підрозділами підприємства в інтересах удосконалення надання хірургічної допомоги;
 • ведення обліково – звітної документації у встановленому порядку;
 • впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих хірургічного профілю, сучасних інформаційних технологій;

Кабінет має необхідну площу у відповідності до санітарно — гігієнічних вимог, медичне обладнання та медичний інвентар згідно нормативних вимог щодо табелю оснащення.


В Кабінеті працюють:

Сорокiн Роман Вячеславович

Кваліфікаційна категорія – вища

лікар — хірург дитячий, медична діяльність проводиться з  1994року

Жикіна Вікторія Аркадіївна

Кваліфікаційна – перша

сестра медична 

які володіють медичними знаннями з питань хірургічної патології у дітей, у тому числі підліткового віку.


Для консультації необхідно мати електронне направлення