Skip to main content

Стоматологічний кабінет

Стоматологічний кабінет створений у складі Консультативно – діагностичного центру комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклініка № 2» Харківської міської ради, основним завданням якого є надання кваліфікованої планової та ургентної стоматологічної  допомоги дітям до 18 років.

Стоматологічні кабінети розташовані у головній будівлі підприємства за адресою:

просп. Любові Малої, 2-Б,

на ІV поверсі,  кабінети №80, 81

Відповідно до покладених завдань Кабінет здійснює:

 • своєчасне та раннє виявлення у дітей з щелепно — лицьових  патологій, направлення їх для отримання медичної допомоги до закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу;
 • своєчасне та раннє виявлення дітей з хірургічною патологією, їх лікування на догоспітальному етапі;
 • контроль за своєчасним виконанням діагностичних та лікувальних процедур хворим, що знаходяться під медичним спостереженням лікаря — хірурга дитячого;
 • Проведення хірургічних втручань під час надання ургентної стоматологічної допомоги дітям
 • малі оперативні втручання за хірургічним профілем, медичний супровід хворих після хірургічних маніпуляцій;
 • диспансерний облік та медичний нагляд за пацієнтами з хірургічними захворюваннями відповідно до медико — технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги;
 • експертизу тимчасової непрацездатності;
 • надання консультативної допомоги лікарям інших спеціальностей підприємства з питань діагностики та лікування хірургічних захворювань;
 • надання невідкладної медичної допомоги в межах робочого часу та компетенції Кабінету;
 • за необхідності надання пацієнту екстреної медичної допомоги або наявності показань до екстреної госпіталізації здійснюється виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • направлення хворих для отримання медичної допомоги до закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, екстрену медичну допомогу та медичну реабілітацію;
 • надання консультативної допомоги лікарям інших спеціальностей підприємства з питань діагностики та лікування захворювань ротової порожнини;
 • взаємодію із структурними підрозділами підприємства в інтересах удосконалення надання хірургічної допомоги;
 • санітарно – просвітницьку роботу щодо етапів прорізування зубів, зміни зубів на постійні, правильного догляду та профілактики захворювань зубів і порожнини рота дитини;
 • ведення обліково – звітної документації у встановленому порядку;
 • впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих хірургічного профілю, сучасних інформаційних технологій;

Кабінет має необхідну площу у відповідності до санітарно — гігієнічних вимог, медичне обладнання та медичний інвентар згідно нормативних вимог щодо табелю оснащення.


В Кабінеті працюють:

Бєлікова Світлана Володимирівна

Кваліфікаційна категорія – перша

Медична діяльність проводиться з 1990 року

Станевич Ірина Володимирівна

Кваліфікаційна категорія – перша

Медична діяльність проводиться з 1988 року

Триноженко Вікторія Миколаївна

Кваліфікаційна категорія – перша

Медична діяльність проводиться з 1994 року

Герасименко Наталія Павлівна

Кваліфікаційна категорія – перша, сестра медична

Медична діяльність проводиться з 1994 року

які володіють медичними знаннями з питань дитячої стоматології.


Детальніше про хірургічні патології    у дітей, їх симптоми, діагностику, методи лікування та профілактику Ви можете ознайомитись за посиланням.

Для консультації необхідно мати електронне направлення